internetvoorsbo – BISON

24 jun 2014

projectdoelstelling

Posted on: No Comments

Project doelstelling

door: Ben ter Stal

Het project BISON – een anagram van INternet voor Special BasisOnderderwijs – is een opgezet om de mogelijkheden en beperkingen van internet voor de speciale basisschool te onderzoeken.
Op basis van dit project zullen criteria worden opgesteld waaraan content op internet moet voldoen om geschikt te zijn voor de leerlingen van de speciale basisschool.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een zoek- en werkomgeving op het internet met een aangepaste en flexibele interface die specifiek is afgestemd op het SBO.

Dit project maakt deel uit van de ICT-ontwikkelprojecten (Diversiteit) gesubsidieerd door Senter.

Doelgroepen van het project

 • Leerlingen in de bovenbouw van de speciale basisschool,
  – met een lage gemiddelde intelligentie,
  – met een zwak technisch en/of begrijpend leesniveau,
  – in de leeftijd van 10-12 jaar
 • Leerkrachten bovenbouw van de speciale basisschool
 • ontwikkelaars van websites en content, ook of vooral bedoeld voor leerlingen van de speciale basisschool.

Doelstellingen

 • Laagdrempelig internet
  Leerlingen van de speciale basisschool op een laagdrempelige, aantrekkelijke en doseerbare wijze kennis laten maken met Internet om Internetvaardigheden op te kunnen doen. Dit zal tevens de algemene informatieverwerkingsvaardigheden van de leerlingen positief beĆÆnvloeden.
 • Materiaal voor projectonderwijs
  Internet inzetten bij het vinden en evalueren van inhoudelijk geschikte (leer)materialen om projectonderwijs mogelijk te kunnen maken, en aldus een oplossing te bieden voor de bestaande leermiddelenproblematiek van met name het onderdeel Wereldoriƫntatie.
 • Content criteria
  Komen tot criteria en richtlijnen waaraan content (informatie en programmatuur) moet voldoen voor de gestelde doelgroep. Deze richtlijnen worden gebruikt om bestaande content te beoordelen, maar kunnen ook verstrekt aan ontwikkelaars van content voor deze doelgroep.
 • Aangepaste interface
  Het ontwikkelen van Internet zoek- en werkomgeving met een aangepaste en flexibele interface die tegemoet komt aan de specifieke situatie van de gestelde doelgroep.
 • Inzet Kennisnet
  Kennisnet inzetten als hulpmiddel om bovenstaande punten optimaal te kunnen uitvoeren, kwaliteit te vergroten en het project te verbreden.
 • Samenwerking
  Samenwerkingsverbanden tot stand brengen met verstrekkers van informatie om de doelstellingen te effectueren (bijvoorbeeld een bibliotheek, dierentuin of museum).

More About: admin

View More Posts By admin
Posted on: juni 24, 2014 | |

Comments are closed.