internetvoorsbo – BISON

24 jun 2014

project historie

Posted on: No Comments

project historie

De inventarisatiefase van het BISON-project is in 2002 afgerond.

Inventarisatiefase

De doelgroepen met hun wensen en behoeften zijn in kaart gebracht:
1. de leerlingen en hun beperkingen bij het internetten
2. de leerkrachten en hun wensen op het gebied van:

  • het gebruiken van internet
  • het vinden van geschikte materialen voor het vak Wereldoriëntatie.
  • Richtlijnen zijn vastgelegd. Deze zijn uitgangspunt bij het ontwikkelen van applicaties en het vinden of aanpassen van geschikte inhoud op het www.

Ontwerp- en implementatiefase

Webfilters
Webfilters kennen veel beperkingen. In ons onderzoek van het afgelopen jaar hebben we dat gemerkt. Toch blijken er mogelijkheden te zijn om ze te kunnen gebruiken voor het anders presenteren van webpagina’s. In ieder geval bepaalde eigenschappen van deze filters.
We testen alles uit. Het bedrijf Carp Technologies uit Enschede helpt ons daarbij. Zij maken een filter dat precies voldoet aan de wensen van onze leerlingen.

Voorleeshulp
De effecten van een voorleeshulp (spraaksyntheseprogramma) zijn overtuigend. Veel van onze leerlingen hebben leesproblemen. Hierdoor kunnen zij het internet niet op. Uit onze tests is gebleken dat een voorleeshulp de toegankelijkheid aanzienlijk vergroot.
Nu zijn we bezig om een overzicht te maken van wat er zoal op de markt is aan voorleeshulpen. We bekijken ook welke kenmerken vooral van belang zijn om de werking nog te verbeteren.

Database en beoordeling
Het onderdeel website-beoordeling van deze site is het uitgangspunt voor een leermiddelendatabase SBO Wereldoriëntatie. We beoordelen de sites op een aantal criteria die betrekking hebben op:

  • Geschikte of interessante inhoud (vakgericht)
  • Gebruiksvriendelijk voor de leerlingen (indeling, tekstniveau, rustige vormgeving e.d.)
  • Aanwezigheid van extra onderwijsmaterialen (werkbladen)

Onderzoek en evaluatie

We zoeken en evalueren materialen die geschikt zijn voor onze doelgroep. Dit toetsen we telkens aan de vastgelegde richtlijnen voor de ideale site (inhoud en vorm).

Een aantal mogelijke contentontwikkelaars zijn benaderd, meer zullen volgen.PABO-leerlingen proberen bijvoorbeeld geschikte sites te maken voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Zij doen dit aan de hand van onze richtlijnen.

Ook deze site is een hulpmiddel om het project meer bekendheid te geven. We proberen een community op te richten waarbij andere leerkrachten en betrokken ook meewerken aan de leermiddelendatabase wereldoriëntatie op internet voor SBO.

More About: admin

View More Posts By admin
Posted on: juni 24, 2014 | |

Comments are closed.